Aktuality

Archív aktualít

Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 20. storočia 

15. novembra 2018 sa v Historickej aule Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach uskutočnila konferencia Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia. Konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.


Etnicita v kontexte "veľkých medzníkov": Etnická politika, vzťahy a ich transformácia po rokoch 1918, 1938 a 1948

Workshop pre študentov histórie a politológie

Dňa 3. mája 2018 sa v priestoroch budovy Platón Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil workshop pre študentov histórie a politológie na tému Etnicita v kontexte "veľkých medzníkov": Etnická politika, vzťahy a ich transformácia po rokoch 1918, 1938 a 1948. V rámci workshopu odzneli tri prednášky. Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. priblížil tému Národnostná problematika po roku 1948 na príklade Košíc, Mgr. Ondrej Ficeri vystúpil s príspevkom Etnonacionálna transformácia Košíc v post-imperiálnom období a Mgr. Ján Mitáč porozprával o Postojoch maďarských vlád k problematike slovenskej menšiny v rokoch 1938 - 1945.


Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí

Zborník z konferencie

Predstavujeme Vám nový zborník z konferencie Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí, ktorá sa uskutočnila 14. - 15. novembra 2016. Dostupný v PDF verzii v slovenskom a anglickom jazyku. 

Slovenská verzia na stiahnutie v PDF:

Anglická verzia na stiahnutie v PDF / English version available in PDF:


Etnicita a médiá

Dňa 20. novembra 2017 sa v priestoroch budovy Platón v miestnosti AP2P4 (2. poschodie) uskutočnil workshop pre študentov histórie a politológie na tému Etnicita a médiá. Workshop bol pripravovaný v spolupráci s RTVS. V rámci workshopu odzneli príspevky o televíznom a rozhlasovom vysielaní pre národnostné menšiny. Súčasťou projektu bola aj interaktívna časť s názvom Vyjadri sa, séria krátkych interview so študentmi Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému Etnicita, etnické vzťahy a etnická politika. 


Etnické vzťahy a vizualita na Slovensku

Workshop pre študentov histórie

Dňa 3. mája 2017 sa v priestoroch budovy Platón Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil workshop pre študentov histórie na tému Etnické vzťahy a vizualita na Slovensku. V rámci workshopu bol premietaný film Arbitráž z produkcie Ústavu pamäti národa a Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. priblížila študentom "Obrazovú správu o slovenskej krajine v rokoch 1939 - 1945." 


Konferencia

14. - 15. novembra 2016 sa v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Šrobárovej č. 2 v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí.


Workshop


18. októbra 2016 sa v priestoroch budovy Platón Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Moyzesovej č. 9 uskutočnil workshop pre študentov histórie k projektu APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020), ktorý bol spojený s prezentáciou posterov týkajúcich sa projektu.